Holex elektronika

Proizvodi

Uvjeti prodaje


UVJETI PRODAJE PUTEM HOLEX INTERNET TRGOVINE
1. Opći uvjeti

Nositelj svih prava na stranici www.holex.hr Internet trgovine je poduzeće Holex d.o.o. Rijeka
Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.holex.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljinske komunikacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti, osim u slučaju ako se ugovorne strane ( kupac i prodavatelj ) drugačije ne dogovore.
Uvjeti poslovanja i korištenja stranica www.holex.hr podliježu Zakonu o zaštiti potrošača ( NN 41/14 ) te zakona o obveznim odnosima ( NN 35/05 i NN 41/08 ).

Za sve nejasnoće ugovornih strana pokušat ćemo riješiti međusobno, a u slučaju nemogućnosti za riješavanje spora nadležan je sud u Rijeci.

Naziv i sjedište:
Holex d.o.o. Trgovina na veliko i malo
Dražička 21 51000 RIJEKA
Upisan : TRGOVAČKI SUD U RIJECI Tt-06/850-2
MBS: 040122943 OIB: 97701539167 ( HR97701539167 )
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Žiro račun: ERSTE BANKA 2402006-1100028208
IBAN: HR0724020061100028208
 Član uprave: Suad Hodžić

2. Uvjeti prodaje

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji:
Sklapanje ugovora o prodaji na daljinu započinje onog trenutka kada kupac ispravno popuni narudžbenicu svojim osobnim podatcima i popuni košaricu sa željenim artiklima. Nakon toga kupac na svoj email dobiva automatski potvrdu da je njegova narudžba primljena u sustav Holex-a. Cijene proizvoda: Cijene proizvoda istaknute na stranicama www.holex.hr izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uračunati troškovi dostave koji se naknadno obračunavaju po važećim cijenama dostavnih službi.

Dostava robe i obrada narudžbi: Dostavu vršimo sa slijedećim dostavnim službama : Hrvatska pošta, HP, GLS ili po želji kupca. Narudžbenice se mogu slati svim danima u tjednu, a robu šaljemo radnim danima od ponedjeljka do petka. Subotom pošiljke šaljemo samo na zahtjev kupca a u tom slučaju cijena troška dostave udvostručuje se. Sve narudžbe poslane do 12:00 sati obrađuju se i šalju istog dana a samo u slučaju nejasnoća ili eventualne razlike u cijeni proizvoda, djelatnici Holex-a obavještavaju kupca. Sve narudžbe u kojima se pojavi eventualna razlika u cijeni sa trenutnom važećom cijenom u sustavu Holex, neće biti obrađene dok se ne dobije pisani pristanak kupca.

Način plaćanja: Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine: Gotovinom ( pouzećem ) E-Banking-om ( avansno )

Jamstvo i servis: Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo, jamstveni uvjeti navedeni su u jamstvenom listu koji se isporučuje sa proizvodom. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka.

Reklamacije: Reklamacije se uvažavaju samo uz predočenje računa , jamstvenog lista i ispunjavanja uvjeta iz jamstvenog lista. U slučaju opravdane reklamacije obvezujemo se izvršiti popravak u zakonskom roku ili proizvod zamijeniti novim .

Obavijest o načinu pisanog prigovora kupca-potrošača: Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/2014. ), možete poslati putem pošte, telefax-a ili elektroničkom poštom kao i u poslovnim prostorijama naše trgovine. Prigovor koji se podnosi u poslovnim prostorijama trgovine, trgovac je dužan odmah ovjeriti njegov primitak.
Ako se prigovor šalje: Poštom na adresu: Holex d.o.o. Dražička 21 51000 Rijeka
Fax-om 051 645-803
Email-om: holex@holex.hr
 Obvezujemo se na pisani prigovor odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Zaštita podataka: Sve podatke osobne ili opće naravi koje prikupimo od kupca , obvezujemo se čuvati i koristiti samo za interne potrebe.

Obveze kupca: Kupca se ugovorom ( popunjavanjem narudžbe ) obvezuje preuzeti naručenu robu. U slučaju nezadovoljstva kupac ima pravo u roku od 14 dana jednostrano raskinuti ugovor o prodaji na daljinu. Jednostrani raskid ugovora kupca, moguć je samo u zakonskom roku uz popunjavanje

OBRAZCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA , Ispunjen i potpisan ugovor se šalje na našu adresu i putem email-a. Obrazac za jednostrani raskid ugovora kupac može pronaći u prilogu.

INFORMATIVNI OBRAZAC O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG O TRGOVINI NA DALJINU
1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
 2. Rok započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.
4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
6. 6. Troškove povrata proizvoda snosi kupac.
7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
9. Holex d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen .
10. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj stranici možete isprintati ispuniti i poslati. 11. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Kontakt

tel./fax: 051/645-803
tel: 051/642-548
Radno Vrijeme:
8-17h
Subotom: 8-12h

Holex d.o.o., Rijeka, Dražićka 21

Košarica

Pogledaj košaricu Plati